(ΚΕ 82839, Α.Π. 9967/2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

0

(ΚΕ 82839, Α.Π. 9967/2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Πρόσκληση 9967/24-02-2022

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με MIS 5162230.
Αφορά τα Τμήματα:

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Ελληνικής Φιλολογίας
 • Ιστορίας και Εθνολογίας
 • Κοινωνικής Πολιτικής
 • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • Νομικής
 • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Ιατρικής
 • Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
 • Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
 • Αγροτικής Ανάπτυξης

Σχετικά Αρχεία