(ΚΕ 82396, Α.Π. 38791/2019) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

0

(ΚΕ 82396, Α.Π. 38791/2019) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση 38791/20-11-2019

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 05 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.