(ΚΕ 82309, Α.Π. 39406/2021) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

0

(ΚΕ 82309, Α.Π. 39406/2021) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Πρόσκληση 39406/05-10-2021

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00

Αποτελεί δημοσίευση πρόσκλησης για δύο νέα επιστημονικά πεδία που αφορούν το Τμήμα Ιατρικής (Επιστημονικό πεδίο : Ψυχιατρική/ Ιατρική Ψυχολογία) και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Επιστημονικό πεδίο : Κοινωνική Πολιτική και Θεσμοί) και επαναπροκήρυξη επιστημονικών πεδίων για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Επιστημονικό πεδίο : Οικονομικά της Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας) και για το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Επιστημονικό πεδίο : Ιστορία και Πολιτισμός).

Σχετικά Αρχεία