(ΚΕ 82309, Α.Π. 2626/2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

0

(ΚΕ 82309, Α.Π. 2626/2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Πρόσκληση 2626/17-01-2022

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00

Αποτελεί δημοσίευση πρόσκλησης για νέο επιστημονικό πεδίο , για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, που αφορά το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Επιστημονικό πεδίο : Πολιτική Οικονομία)

Σχετικά Αρχεία