(ΚΕ 82289, Α.Π. 44407/2019) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

0

(ΚΕ 82289, Α.Π. 44407/2019) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Πρόσκληση 44407/24-12-2019

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία