(ΚΕ 81942, Α.Π. 23857/2017) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου – Ορθή Επανάληψη

0

(ΚΕ 81942, Α.Π. 23857/2017) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου – Ορθή Επανάληψη

Αφορά την 20252/15-09-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.

 

Σχετικά Αρχεία