(ΚΕ-60067) Ανακοίνωση ορισμού ημερομηνίας διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής & Παρακολούθησης για συμβάσεις προμηθειών και Επιτροπής Παραλαβής για συμβάσεις υπηρεσιών

0

(ΚΕ-60067) Ανακοίνωση ορισμού ημερομηνίας διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής & Παρακολούθησης για συμβάσεις προμηθειών και Επιτροπής Παραλαβής για συμβάσεις υπηρεσιών

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 25/5/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών και (β) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011), στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και «Απευθείας Αναθέσεων»), στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016):

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Λειτουργικές Δαπάνες του Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.»Master of Business Administration»)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕ-60067
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ κος Ιωάννης Κ. Μουρμούρης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: jomour@eexi.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αυτοχρηματοδοτούμενο

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

 

Σχετικά Αρχεία