Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/72/88553/Ζ2 (ΦΕΚ Β’ 2271/11.06.2019) Κ.Υ.Α. – ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1119804 ΕΞ 2019)

0

Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Φ.122.1/72/88553/Ζ2 (ΦΕΚ Β’ 2271/11.06.2019) Κ.Υ.Α. – ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1119804 ΕΞ 2019)

Πληροφορίες παρακάτω:

Σχετικά Αρχεία