Ενημερωτικές συναντήσεις από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ, για τη χρήση της εφαρμογής webRescom & την χρήση της ψηφιακής υπογραφής.

0

Ενημερωτικές συναντήσεις από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ, για τη χρήση της εφαρμογής webRescom & την χρήση της ψηφιακής υπογραφής.

Σας ενημερώνουμε,

ότι η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ θα διοργανώσει συναντήσεις ενημέρωσης των Επιστημονικά Υπευθύνων των έργων, αλλά και των συνεργατών τους και στις τέσσερεις πόλεις του ΔΠΘ(Κομοτηνή Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα), σχετικά με την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων τους προς τον ΕΛΚΕ, μέσα από την διαδικτυακή εφαρμογή “webRescom” καθώς και τη δυνατότητα χρήσης της ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα και ηλεκτρονική αλληλογραφία, για τις περιπτώσεις που το ισχύον νομικό πλαίσιο το επιτρέπει.

Η συνάντηση στην πόλη της Κομοτηνής θα γίνει την Πέμπτη 16/5/2019 και ώρα 13:00, στην αίθουσα 6 του ΤΕΦΑΑ.

Η συνάντηση στη πόλη της Ξάνθης θα γίνει την Παρασκευή 17/5/2019 και ώρα 9:00πμ., στο κεντρικό αμφιθέατρο-προκάτ της Πολυτεχνικής Σχολής.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωσή σας, για το ορισμό του τόπου και του χρόνου των συναντήσεων, στις πόλεις της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης.

Από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ
τηλ. 2531039100
e-mail: rc@duth.gr