ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΚΕ-82337, Ε.Υ. ΚΟΛΙΟΣ Γ.)

0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΚΕ-82337, Ε.Υ. ΚΟΛΙΟΣ Γ.)

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται στο συνημμένο αρχείο, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών. 

Ακολουθεί αναλυτικά η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία