ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Π.Θ. (ΚΕ-82888/82946, Ε.Υ. Μ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Π/Υ: € 172.177,42 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Π.Θ. (ΚΕ-82888/82946, Ε.Υ. Μ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Π/Υ: € 172.177,42 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, προκηρύσσειτη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στα συνημμένα αρχεία.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 06/02/2023 και ώρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία