Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με θέμα: «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων» Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 & ώρα 11.00-14.30

0

Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με θέμα: «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων» Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 & ώρα 11.00-14.30

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σας προσκαλεί στη διαδικτυακή ημερίδα: «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων»

 

Πληροφορίες παρακάτω:

Σχετικά Αρχεία