(Α.Π.:7509/04-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων & εξαρτημάτων κλιματισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση – επαναλειτουργία του κλιματισμού στο κτίριο 12 (12.3.12,12.3.11) πειραματόζωων στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €16.800,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.:7509/04-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων & εξαρτημάτων κλιματισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση – επαναλειτουργία του κλιματισμού στο κτίριο 12 (12.3.12,12.3.11) πειραματόζωων στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €16.800,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(Α.Π.:7509/04-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων & εξαρτημάτων κλιματισμού τα οποία είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση – επαναλειτουργία του κλιματισμού στο κτίριο 12 (12.3.12,12.3.11) πειραματόζωων στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €16.800,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Ι. Μαρουλάκου. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 ώρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία