(Α.Π. 7281/01-03-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΚΕ-82220, Ε.Υ. ΚΑ Μαυρομαρά Π., Π/Υ:€ 5.290,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 7281/01-03-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΚΕ-82220, Ε.Υ. ΚΑ Μαυρομαρά Π., Π/Υ:€ 5.290,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου « ΔΠΜΣ- Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική από το εργαστήριο στην Κλινική Πράξη, ΚΕ- 82220 » που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Αεροπορικών Εισιτηρίων και  διαμονής σε μονόκλινα  δωμάτια», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  €5.290,00   συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία