(Α.Π. 7069/23-02-2021) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ, Κ.Ε.82042,Ε.Υ. ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ

0

(Α.Π. 7069/23-02-2021) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ, Κ.Ε.82042,Ε.Υ. ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση έργου σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ZenH Balkan – Towards Zero Energy Hospitals» (Κωδ. Έργου ΕΛΚΕ: 82042, Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δημούδη Αργυρώ, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Balkan-Mediterranean) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 85%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 15%).