(Α.Π.: 6039/21-03-2018) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του Δ.Π.Θ. για την Υλοποίηση του Έργου BIOPROSPECT (π/υ: € 58.064,52 πλέον ΦΠΑ)

0

(Α.Π.: 6039/21-03-2018) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του Δ.Π.Θ. για την Υλοποίηση του Έργου BIOPROSPECT (π/υ: € 58.064,52 πλέον ΦΠΑ)

(Α.Π.: 6039/21-03-2018) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του Δ.Π.Θ. για την Υλοποίηση του Έργου BIOPROSPECT (π/υ:  € 58.064,52 πλέον ΦΠΑ) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Μαλλίνη.

Σχετικά Αρχεία