(Α.Π.: 5524/15-03-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €10.218,90 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.: 5524/15-03-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €10.218,90 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ – ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ – ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΚΕ-80216», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €10.218,90 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Ε.Υ. τον κ. Κ. Σιμόπουλο, Καθηγητή του Δ.Π.Θ.

Σχετικά Αρχεία