(Α.Π.: 5480/09-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, ΚΕ 80045, Ε.Υ.: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΜΟΣ ΜΙΜΙΔΗΣ

0

(Α.Π.: 5480/09-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, ΚΕ 80045, Ε.Υ.: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΜΟΣ ΜΙΜΙΔΗΣ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ, ΚΕ-80045» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Φορητού Υπερηχοτομογράφου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €11.290,32 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία