(Α.Π.: 39040/22-11-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 6-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81681 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ


(Α.Π.: 39040/22-11-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 6-7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81681 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Βιοηθική, ΚΕ-81681» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Διοργάνωση Διημερίδας (Ηράκλειο Κρήτης 6-7 Δεκεμβρίου 2019)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 14.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Σιμόπουλο, Τμ. Ιατρικής ΔΠΘ.

 

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, ώρα 15:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.