(Α.Π.: 37461/12-11-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81796 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. ΑΙΚ. ΧΛΙΧΛΙΑ


(Α.Π.: 37461/12-11-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81796 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. ΑΙΚ. ΧΛΙΧΛΙΑ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ, ΚΕ- 81796», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €5.424,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Αικατερίνη Χλίχλια, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ.

 

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.