(Α.Π. 3569/26.02.2018) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών (ΚΕ-81975, Υποέργο 1)

0

(Α.Π. 3569/26.02.2018) Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών (ΚΕ-81975, Υποέργο 1)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 396/2018 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμηθειών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στη συνημμένη αναλυτική διακήρυξη

Σχετικά Αρχεία