(Α.Π.: 35641/10-09-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΩΝ, ΚΕ 82310, Ε.Υ.: Π. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

0

(Α.Π.: 35641/10-09-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΩΝ, ΚΕ 82310, Ε.Υ.: Π. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης για «Προμήθεια και εγκατάσταση θερμιδομέτρων», στο πλαίσιο του έργου «Ενσωμάτωση και βιωσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ενεργειακές κοινότητες – RAINESSANCE», ΚΕ 82310, Ε.Υ.: Παντελεήμων Μπότσαρης.

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:  Δευτέρα 20/09/2021 ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία