(Α.Π. 3317/28-01-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», Ε.Υ. Ι.ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ, Κ.Ε.82011, Π/Υ 13.516,12 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

0

(Α.Π. 3317/28-01-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», Ε.Υ. Ι.ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ, Κ.Ε.82011, Π/Υ 13.516,12 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(Α.Π. 3317/28-01-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ » ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ «, Ε.Υ. Ι.ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ, Κ.Ε.82011, Π/Υ 13.516,12 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών: Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, Ώρα: 14.00

Αναλυτικά η διακήρυξη βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία