(Α.Π. 32533/11-08-2021) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΩΝ No3-ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Π 29679/22-07-2021, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠIΔΑ ,ΚΕ-82590/82618, Ε.Υ Γ. ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ

0

(Α.Π. 32533/11-08-2021) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΩΝ No3-ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Π 29679/22-07-2021, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠIΔΑ ,ΚΕ-82590/82618, Ε.Υ Γ. ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ

Με τη παρούσα ανάρτηση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να βρείτε συνημμένα το έγγραφο με τις διευκρινίσεις επί της διακήρυξης και το διορθωμένο πίνακα συμμόρφωσης σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό (Α.Π.29679/22-07-2021) για την <Προμήθεια Συστημάτων Αισθητήρων για τις ανάγκες του ΑΣΠiΔΑ>, ΚΕ-82590/82618 , με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γ. ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ (ΑΔΑΜ: 21PROC008963333).

 

Σχετικά Αρχεία