(Α.Π.: 31565/20-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ – ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSTATION) ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 60083 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ

0

(Α.Π.: 31565/20-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ – ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSTATION) ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 60083 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕ-60083», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια ενός φορητού Η/Υ – σταθμού εργασίας (Workstation)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €2.850,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Σπυρίδωνα Γαλατσίδα, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Δ.Π.&Φ.Π. του Δ.Π.Θ.

 

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία