(Α.Π. 30067/11-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΠΜΣ (ΚΕ:82219, π/υ:€ 4.000,00 συμπερ. ΦΠΑ, Ε.Υ.: Π. ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ)

0

(Α.Π. 30067/11-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΠΜΣ (ΚΕ:82219, π/υ:€ 4.000,00 συμπερ. ΦΠΑ, Ε.Υ.: Π. ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ)

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης για «Προμήθεια υπηρεσιών μετακινήσεων και διαμονής διδασκόντων και ομιλητών ΠΜΣ», στο πλαίσιο του έργου ΠΜΣ ¨Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας, ΚΕ:82219″ συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία