(Α.Π.: 29859/10-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΞΗΡΑΝΣΗΣ – ΛΥΟΦΙΛΙΩΣΗΣ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82113 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ. κ. Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

0

(Α.Π.: 29859/10-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΞΗΡΑΝΣΗΣ – ΛΥΟΦΙΛΙΩΣΗΣ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82113 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ. κ. Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «BIOMUSE: Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΝ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ) ΒΙΟ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ», ΚΕ 82113» του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια μηχανήματος κρυοξήρανσης-λυοφιλίωσης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €13.442,74 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., και με Ε.Υ. την κ. Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.

Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία