(Α.Π. 28555/11.12.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής (π/υ: €10.050,00 συμπ. ΦΠΑ, ΚΕ-81681)

0

(Α.Π. 28555/11.12.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής (π/υ: €10.050,00 συμπ. ΦΠΑ, ΚΕ-81681)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Βιοηθική» (ΚΕ-81681), που αφορά σε ανάθεση υπηρεσίας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €10.050,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση

Σχετικά Αρχεία