(Α.Π.: 28512/26-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82113 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

0

(Α.Π.: 28512/26-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82113 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «BIOMUSE: Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΝ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ) ΒΙΟ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ», ΚΕ 82113» του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €6.451,61 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.