(Α.Π. 26619/23.11.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής για το Ακαδ. Έτος 2017-2018 (π/υ: €6.810,00, ΚΕ-80216)

0

(Α.Π. 26619/23.11.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής για το Ακαδ. Έτος 2017-2018 (π/υ: €6.810,00, ΚΕ-80216)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ – ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ – ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ» (ΚΕ-80216), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το  Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 6.810,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση

Σχετικά Αρχεία