(Α.Π. 2659/29-01-2020) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Κ.Ε. 82311, ΕΥ Κ. Σιμόπουλος, π/υ €10.920,00 συμπ. ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 2659/29-01-2020) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Κ.Ε. 82311, ΕΥ Κ. Σιμόπουλος, π/υ €10.920,00 συμπ. ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Βιοηθική, ΚΕ-82311» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 », συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 10.920 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)

Σχετικά Αρχεία