(Α.Π.: 26517/07-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΕ 82148 ΚΑΙ ΕΥ ΤΟΝ κ. Ι. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ

0

(Α.Π.: 26517/07-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΕ 82148 ΚΑΙ ΕΥ ΤΟΝ κ. Ι. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΦΑΓΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ NGS ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ – INSEQT, ΚΕ-82148» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εντομοπαγίδων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.064,52 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Καρακασιλιώτη, Επίκ. Καθηγητή Τμ. Ιατρικής του ΔΠΘ.

 

Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.