(Α.Π. :25534/10-11-2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Παροχής φιλοξενίας 120 αθλητών-φοιτητών για το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης και Πάλης (π/υ: € 6.451,61 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ 81976)

0

(Α.Π. :25534/10-11-2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια Παροχής φιλοξενίας 120 αθλητών-φοιτητών για το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης και Πάλης (π/υ: € 6.451,61 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ 81976)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης και πάλης, ΚΕ 81976» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Παροχής φιλοξενίας  120 αθλητών-φοιτητών για το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης και Πάλης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.451,61€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία