(Α.Π. 25234/07.11.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια επίπλων (π/υ: €8.170,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60056)

0

(Α.Π. 25234/07.11.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια επίπλων (π/υ: €8.170,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60056)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Μ.Σ. «ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (ΚΕ-60056)», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας επίπλων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €8.170,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση

Σχετικά Αρχεία