(Α.Π. 24926/03.11.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (π/υ: €9.159,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81202)

0

(Α.Π. 24926/03.11.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (π/υ: €9.159,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81202)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» (ΚΕ-81202), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για το έτος 2017, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €9.159,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση

Σχετικά Αρχεία