(Α.Π.: 24788/23-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ (ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ) ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ IN VITRO ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ HPLC, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82147 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ι. ΤΕΝΤΕ

0

(Α.Π.: 24788/23-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ (ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ) ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ IN VITRO ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ HPLC, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82147 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ι. ΤΕΝΤΕ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ, ΠΡΟΖΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – ΣΙΤΩ» ΚΕ-82147 του Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που αφορά σε ανάθεση υπηρεσίας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών ανάλυσης σακχάρων (γλυκόζης και φρουκτόζης) σε δείγματα in vitro μελέτης με μεθοδολογία HPLC», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.903,23€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Δ.Π.Θ. κ. Ιωάννη Τέντε.

 

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, ώρα: 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.