(Α.Π.: 2462/12-02-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», (π/υ: € 8.860,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ – ΚΕ 60056

0

(Α.Π.: 2462/12-02-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», (π/υ: € 8.860,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ – ΚΕ 60056

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΕ-60056», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης & διαμονής εισηγητών συνεδρίου για το έτος 2018», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 8.860,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και Ε.Υ. τον κ. Αθανάσιο Καραφύλλη – Καθηγητή Π.Τ.Δ.Ε του Δ.Π.Θράκης.

Αναλυτικά η Πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία