(Α.Π. 24617/22-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82201 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Φ. ΜΑΡΗ

0

(Α.Π. 24617/22-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82201 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Φ. ΜΑΡΗ

 Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», ΚΕ-82201», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας υλικών, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” και συγκεκριμένα στην «Προμήθεια και εγκατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 5.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, ώρα 14:00μ.μ.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία