(Α.Π.: 24595/22-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81475 ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΛ. Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Φ. ΦΑΡΜΑΚΗ

0

(Α.Π.: 24595/22-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81475 ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΛ. Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Φ. ΦΑΡΜΑΚΗ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” (ΚΕ-81475) που χρηματοδοτείται από το ΕΤΑΑ και αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης» με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤO ΥΠΑΡΧΩΝ GLOVEBOX (Jacomex, GP Campus) ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟ- & ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.130,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Αναπληρωτή Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Φίλιππο Φαρμάκη, Επίκ. Καθηγητή του Τμ. ΗΜΜΥ του ΔΠΘ.

Καταληκτική Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, ώρα: 12:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.