(Α.Π. 23529/11-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ-82042 (π/υ: € 3.225,81 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Α. ΔΗΜΟΥΔΗ)

0

(Α.Π. 23529/11-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ-82042 (π/υ: € 3.225,81 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Α. ΔΗΜΟΥΔΗ)

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ZenHBalkan – Towards Zero Energy Hospitals in the Balkan Region, ΚΕ-82042» του Προγράμματος «Interreg Balkan-Mediterranean», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια λογισμικού προσομοίωσης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.225,81 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία