(Α.Π. 23423/10-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ:81977 (π/υ: 4.838,71 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Ματσούκα Ο.)

0

(Α.Π. 23423/10-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ:81977 (π/υ: 4.838,71 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Ματσούκα Ο.)

Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Διασυνοριακού Φυσικού Γεωπάρκου Ανάδειξης των Υδάτινων Πόρων στην περιοχή του Νέστου, ΚΕ-81977» του Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME»,Μέτρο 9c «Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια παροχής υπηρεσιών για την παρουσία του έργου στα κοινωνικά δίκτυα» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.838,71 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτικά η Ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία