(Α.Π.: 21220/21-09-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82114 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΕΝΔΡΟ

0

(Α.Π.: 21220/21-09-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82114 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΕΝΔΡΟ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο του τμήματος Β. που αναφέρεται στη συνημμένη διακήρυξη, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων και αντιδραστηρίων εργαστηρίου με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στα τμήματα της συνημμένης διακήρυξης, στο πλαίσιο του έργου με ΚΕ 82114 και τίτλο «ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΔΗΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ» και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή κ. Παναγιώτη Σκένδρο του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θράκης.

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη, η Περίληψη Διακήρυξης και το ΤΕΥΔ, βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία