(Α.Π.: 20834/18-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 82087 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΡΡΗ

0

(Α.Π.: 20834/18-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 82087 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΡΡΗ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», ΚΕ-82087» του Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» ΕΠ:3 – ΑΞΟΝΑΣ: 6 – ΤΙΤΛΟΣ ΑΞ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΕΔΒΜ34 – AA:1901, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.354,83 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Βασιλική Δέρρη, Καθηγήτρια του ΤΕΦΑΑ – Δ.Π.Θράκης.

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.