(Α.Π. 20613/20.09.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών διαμονής και μετακίνησης διδασκόντων για το Ακαδ. Έτος 2017-2018 (π/υ: €5.700,00 συμπ. ΦΠΑ, ΚΕ-81202)

0

(Α.Π. 20613/20.09.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών διαμονής και μετακίνησης διδασκόντων για το Ακαδ. Έτος 2017-2018 (π/υ: €5.700,00 συμπ. ΦΠΑ, ΚΕ-81202)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» (ΚΕ-81202), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €5.700,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Επισυνάπτεται αναλυτική πρόσκληση

 

Σχετικά Αρχεία