(Α.Π.: 20497/13-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81514 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ – ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΠΘ

0

(Α.Π.: 20497/13-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81514 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ – ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΠΘ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ», ΚΕ-81514 που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια επίπλων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €5.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Γεώργιο Γεωργιάδη του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θράκης.

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία