(Α.Π.: 20408/12-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81708 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Γ. ΓΑΛΑΖΙΟ

0

(Α.Π.: 20408/12-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81708 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Γ. ΓΑΛΑΖΙΟ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ- 81708» του Προγράμματος «ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ-ΤΟΚΕΤΟΣ», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων  για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €9.240,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Δ.Π.Θ. κ. Γεώργιο Γαλάζιο.

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.