(Α.Π. 20227/15.09.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιστημονικής-εκπαιδευτικής διημερίδας (π/υ: €16.945,95 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60072)

0

(Α.Π. 20227/15.09.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιστημονικής-εκπαιδευτικής διημερίδας (π/υ: €16.945,95 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60072)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές  Δαπάνες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ιατρική του Ύπνου”, ΚΕ-60072», που αφορά σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για τη Διοργάνωση εκπαιδευτικής επιστημονικής διημερίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €16.945,95 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση

 

Σχετικά Αρχεία