(Α.Π.: 18826/24-08-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΕ 60056 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ

0

(Α.Π.: 18826/24-08-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΕ 60056 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Μ.Σ. «ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», ΚΕ-60056», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 2.903,22 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε – Δ.Π.Θράκης κ. Α. Καραφύλλη.

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.