(Α.Π. 16216/10.07.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια περιπτέρου για τη συμμετοχή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην 82η Δ.Ε.Θ. (π/υ: €3.500,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-51617)

0

(Α.Π. 16216/10.07.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια περιπτέρου για τη συμμετοχή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην 82η Δ.Ε.Θ. (π/υ: €3.500,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-51617)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Χρηματοδοτήσεις έργων από τον προϋπολογισμό διαθεσίμων 2017, ΚΕ-51617», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας περιπτέρου για τη συμμετοχή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην 82η Δ.Ε.Θ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.500,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση

Σχετικά Αρχεία