(Α.Π. 16006/07.07.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οφθαλμολογικού εξοπλισμού (π/υ: €6.687,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-80340)

0

(Α.Π. 16006/07.07.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οφθαλμολογικού εξοπλισμού (π/υ: €6.687,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-80340)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ», ΚΕ-80340», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για την Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών, καθώς και πλήρη έλεγχο και ρύθμιση του προϋπάρχοντος μηχανήματος Wavelight FS200, Femtosecond laser για οφθαλμολογική χρηση, με Σειριακό Αριθμό Serial Number 1025-1-393, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €6.687,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση

Σχετικά Αρχεία